پارک آبی کودکان 

 

آبنما

 

آب بازی کودکان

آب بازی یکی از بهترین، اساسی ترین و لذت بخش ترین فعالیت کودکان است. آب جاذبه سحرآمیزی برای بچه ها دارد. بچه های خردسال ساعت ها وقت شان را صرف آب بازی می کنند و از بازی کردن خسته نمی شوند. به آسانی می توانند با آب بازی کنند. 
آب بازی باعث تسکین عصبانیت های کودک شده و کودک از طریق آب بازی از ناراحتی ها، فشارها و تنش ها رهایی یافته و احساس آرامش می کند.
چون کودکان آب بازی را بسیار دوست دارند، از این راه می توان مطالب و مفاهیم زیادی را به آنان آموخت و موجبات رشد مهارت ها و توانایی های مختلف آنها را فراهم ساخت از جمله رشد خلاقیت، پرورش حواس پنجگانه، افزایش یادگیری واژه هاو ...

 آبنما

 

رشد توانایی ها و مهارت های مختلف کودکان از راه آب بازی
الف) رشد خلاقیت و ابتکار
آب بازی کمک می کند بچه ها افکار خلاق شان را رشد بدهند، آب جذابیت بسیار برای کودکان دارد. آنان ساعت ها وقت شان را صرف آب بازی می کنند، در یک لگن کف آلود آب را می پاشند، حباب درست کرده و می ترکانند، اسفنج (ابر) را فشار می دهند، اشیایی را که روی آب می مانند، زیر آب فرو برده و آنان را رها می کنند (اشیای چوبی و پلاستیکی) ریختن آب به طریق باران، و سرگرمی های مختلف با آب زمینه رشد و خلاقیت را فراهم می آورد.
بعضی از سؤالات که می تواند تفکر خلاق را در کودکان پرورش دهد عبارتند از:
ـ آیا می توانید یک آبپاش برای گیاهان بسازید؟
ـ چیزهایی را که می توانید از آنها آب بگیرید نام ببرید.
ـ آیا می توانیم باران را جمع آوری کنیم، چطور؟
ـ چطور باران در آسمان شکل می گیرد؟
ـ بعضی چیزها را که می شود با آب پخت، نام ببرید.
ـ چه چیزهایی در آب شناورند و چه چیزهایی زیر آب می روند؟
ب) رشد شناختی
کودکان در اثر تجربه با آب بازی یاد می گیرند برخی اشیا در آب فرو می روند و بعضی روی آب می مانند، یا بعضی اجسام مانند اسفنج، پارچه و کاغذ آب را به خود جذب می کنند و برخی هر قدر در آب بمانند آب را به خود جذب نمی کنند مانند پلاستیک. نیز می فهمند آب را در هر ظرفی بریزیم به همان شکل در می آید، آب رنگ ندارد، رنگ ظرف به هر رنگی که باشد آب نیز به همان رنگ به نظر می رسد. حجم های مختلف را از راه ظرف های گوناگون که پر از آب هستند
می توانید به کودکان یاد دهید. بعضی از اجسام در آب حل می شوند مانند شکر، قند و نمک، برخی در آب حل نمی شوند مانند روغن. چنان که با منابع آب مثل چشمه، قنات، چاه عمیق، رود، دریا و باران آشنا می شوند.

 

آبنما

 

ج) رشد عاطفی و هیجانی
کودکان عاشق آب بازی هستند. از آب بازی خسته نمی شوند. با آب بازی تنش های خود را کاهش داده و آرامش می یابند. آب بازی به آنها احساس قدرت می دهد، کنجکاوی آنان برانگیخته شده و از نظر عاطفی ارضاکننده است، زیرا آب به آنان اجازه می دهد شلوغ کاری کنند مثلاً شلب شلب کردن و دست و پا زدن در آب، قطره قطره ریختن آب، تکان دادن آب با انگشتان دست ها و پاها. همگی این حرکات در افزایش تجارب کودک نقش مهمی دارند.
در آب بازی دختری عروسکش را تمیز کرده و خوشحال می شود. پسری که دارای حالت های ترس و نفرت است برای به دست آوردن آرامش، پشت سر هم آب را در پنجه خود می فشارد و ... کودکان نیاز فراوان به آب بازی دارند، آنان دوست دارند پیوسته با آب آزمایش هایی را انجام دهند و به طور کامل ارضا شوند.
د) رشد گویایی و افزایش یادگیری واژه ها
زبان جزئی از وجود هر شخص به حساب می آید. برای اینکه خردسال بتواند در جامعه نقش مؤثری داشته باشد، باید بتواند معانی مشترک کلمات و ساخت زبان را درک کند تا نیاز گفتمانی خود را برآورد.
محتوای زبانی نه فقط برای ارتباط بلکه برای کمک به اندیشه با اهمیت است. از آنجا که جریان های رشد تفکر، هم از نظر ساخت و هم به لحاظ محتوا، ارتباط بسیار نزدیکی با زبان دارند، پیشرفت کودک در امر زبان، باعث تقویت رشد فکری وی نیز می شود.
کودکان از طریق آب بازی با واژه های جدیدی آشنا می شوند و از طریق کاربرد واژه ها خزانه لغات آنان پُربارتر شده و مفاهیم زیادی مانند شنا کردن، ریختن، شناور شدن، زیر آب رفتن، روی آب ماندن، چکاندن، جریان داشتن، زلال، گوارا، موج، برف، تگرگ، یخ، نهر، رودخانه، دریا، چشمه، چاه، سد، آبشار، قطره، خشک،تر و ... را یاد می گیرند.

 

آبنما

 

آبنما|نازل آبنما|آب نما

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
تمامی حقوق متعلق به آبنما و نازل آبنما می باشد