پروژه آبنما
رونوشت از آبنمای میدان آزادی شهر تالش

رونوشت از آبنمای میدان آزادی شهر تالش

پروژه آبنمای میدان آزادی واقع در شهر تالش

در این پروژه ایده طرح اولیه فوران حجم زیادی از آب از داخل ظرف المان است که یک حرکت آبی نو و مهیج است ، علاوه بر آن در طراحی المان های آبی در این پروژه به نام میدان هم توجه شده تا حس آزادی ، حرکت آزادانه و جنبش را بوسیله حرکات زیبای آب نمایش دهد.حرکت بعدی آب  بر روی  سراشیبی المان طراحی شده که با ایجاد ناهمواری های خاصی بطوره ماهرانه احساس حرکت آب بر بستر رودخانه را تداعی میکند ، همچنین از آبنمای بلند زن رو به داخل دور المان استفاده شده تا تمرکز را بر نمای وسط حفظ کند و با حرکات موزیکال به المان عظمت خاصی القا کند، در کنار این کار حوضچه مستطیل شکلی قرار دارد که بوسیله نازل فم خودنمایی میکند.این میدان در شب با نور پردازی های خاصی که دارد نظران همگان را به خود جلب میکند و همچون یک نمونه بارز در شهر در ذهن باقی می ماند.

آبنما|نازل آبنما|آب نما

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
تمامی حقوق متعلق به آبنما و نازل آبنما می باشد